БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ - МОСКВА
ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ЛЕКИ  АВТОМОБИЛИ:

1.ПЪТНИЧЕСКИ МИКРОБУС 6+1 МЕСТА МАРКА „ГАЗ 2217-104 “СОБОЛ“, ЦВЯТ СИВ МЕТАЛИК, ПРОИЗВЕДЕН 2002г., С НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА 2 000 ЛЕВА (две хиляди лева). АВТОМОБИЛЪТ НЕ Е В ДВИЖЕНИЕ.

2.ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА „ОПЕЛ КОРСА“ 4+1МЕСТА, ЦВЯТ БЯЛ, ПРОИЗВЕДЕН 2007г., С НАЧАЛНА ТЪРЖНА ЦЕНА 2500 (две хиляди и петстотин) ЛЕВА. АВТОМОБИЛЪТ НЕ Е В ДВИЖЕНИЕ.

3.АВТОФУРГОН ДО 3500 КГ. 2+1МЕСТА, ЦВЯТ БЯЛ, ПРОИЗВЕДЕН 2003г., С НАЧАЛНА ТЪРЖНА ЦЕНА 2500 (две хиляди и петстотин) ЛЕВА. АВТОМОБИЛЪТ НЕ Е В ДВИЖЕНИЕ. 

ОГЛЕДИ В ПЕРИОДА ОТ 21.03.2024г. до 19.04.2024г.

ДАТА НА ТЪРГА – 22.04.2024г. – ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: +79161113388
                               

ТЪРЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

1. ЗАПОВЕД БКИ ЗА ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

3. ОБРАЗЕЦ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ,ЧЕ КАНДИДАТЪТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

4. ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕ ОСЪДЕН

5.  ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 19А ОТ ЗДС

6. ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА ГАЗ СОБОЛ

7. ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА ГАЗ БАГЕМ 

8. ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА ОПЕЛ

9. ЗАЯВЛЕНИЕ ГАЗ СОБОЛ

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ГАЗ БАГЕМ

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ОПЕЛ

12. ОФЕРТА ГАЗ СОБОЛ

13. ОФЕРТА ГАЗ БАГЕМ

14. ОФЕРТА ОПЕЛ

15. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС ГАЗ СОБОЛ

16. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС ГАЗ БАГЕМ

17. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС ОПЕЛ

 

Нагоре